<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, height=device-height, initial-scale=0.5, minimum-scale=0.5, user-scalable=yes, maximum-scale=2.0, target-densitydpi=device-dpi" /> <meta name="robots" content="all"/> <meta name="description" content="description"> <meta name="keywords" content=""> <title>Page 7 - Emiter_Promo_2016</title> <style type="text/css"> <!-- body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; } #container {margin:50px auto;padding:0px;width:910px;} #left-button{ width:90px; height:100%;float:left } #middle{ width:730px; margin:0px; float: left;} #right-button{ width:90px; float:left;} html, body, div, ul, li, dl, dt, dd, h1, h2, h3, h4, h5, h6, form, input, dd,select, button, textarea, iframe, table, th, td { margin: 0; padding: 0; } img { border: 0 none; displayblock} span,ul,li,image{ padding:0px; margin:0px; list-style:none;} #top-title{ width:714px; margin-bottom:10px; float:left; padding:0px 8px} #top-title2{ width:320px; float:right;} #content{ width: 730px; float:left;float:left;word-wrap: break-word;} #content-top{ width:730px; background-image:url(images/top_bg.jpg); height:56px; background-repeat:no-repeat; float:left;} #content-top1{ width:70%; padding:16px 0px 0px 30px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:24px; color:#636363;float:left;} #content-top2{ width:60px; float:right; padding:25px 30px 0px 0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; color:#2f2f2f; font-weight:bold; text-align:right} #content-middle{ width:730px; background-image:url(images/middle_bg.jpg); background-repeat:repeat-y;float:left;} #content-middle1{ width:475px; padding:25px 0px 25px 35px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; color:#636363; line-height:150%;float:left;} #content-middle2{ padding:7px; float:right; margin:25px 35px 0px 0px; border:solid 1px #c8c8c9; background-color:#FFF; text-align:center} #content-bottom{ width:730px; background-image:url(images/bottom_bg.jpg); background-repeat:no-repeat; height:58px;float:left;} #content-bottom2{ width:110px; height:42px; margin:0px auto; padding-top:4px;} #input{ width:58px; height:20px; background-color:#FFF; border:solid 1px #dfdfe0; color:#636363; text-align:center; font-size:11px;} .font1{ font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:10px; color:#2f2f2f;} .font1 a:link{ text-decoration: none; color:#2f2f2f; } .font1 a:visited{ text-decoration: none; color:#2f2f2f; } .font1 a:hover{ color: #2f2f2f; text-decoration: underline; } .text-container { padding: 20px; color: #333; margin-top: 24px; line-height: 22px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } .use-as-video { float: right; padding-left: 20px; } .cc-float-fix:before, .cc-float-fix:after { content: ""; line-height: 0; height: 0; width: 0; display: block; visibility: hidden; } .use-as-video-img { cursor: pointer; position: relative; width: 320px; height: 180px; } .use-as-video-title { font-size: 15px; font-weight: bold; color: #000000; padding-bottom: 5px; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> </head> <body onload="MM_preloadImages('images/next2.png','images/previous2.png')"> <div id="container"> <div id="left-button"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="page6.html"><img src="images/previous_big.png" width="90" height="80" /></a></p> </div> <div id="middle"> <div id="top-title"><span class="font1">Basic HTML Version</span> <div id="top-title2"> <table width="100%" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="66%"> </td> <td width="35%" style="display:none" align="right"><img src="images/content.png" width="19" height="16" /></td> <td width="31%" style="display:none" class="font1"><a href="">Table of Contents</a></td> <td width="6%"><img src="images/view.png" width="19" height="16" /></td> <td width="28%" class="font1"><a href="../../index.html#p=7">View Full Version</a></td> </tr> </table> </div> </div> <div id="content"> <div id="content-top"> <div id="content-top1">Page 7 - Emiter_Promo_2016</div> <div id="content-top2">P. 7</div> </div> <div id="content-middle"> <div class="text-container"> <div class="use-as-video cc-float-fix"> <a style="text-decoration: none;" href="../../index.html#p=7"><img src="../thumb/7.jpg" /></a> </div> <p class="use-as-video-title"></p> <pre style="white-space:pre-line"><code>www.emiter.mk OMNIBUS Ovie diskovi imaa fabri~ka garancija od 5 godini, senzor za javnost, potpi[ani so va[eto ime i prezime. Za pove]e infor- 1 oporavuvawe od gre[ki, RV-senzor za detektirawe i kompen- macii poglednete na www.emiter.com.mk/vasiproekti.php . zirawe na vibraciite, brzina na rotacija od 7200 vrt/min i tehnologija za rekonstrukcija na RAID. Se nadevame deka vakviot na~in na promovirawe na samo- graditelite ]e gi pottikne i ostanatite ~itateli i ]e go podigne Zoran Ivanovski op[toto nivo na tehni~ka kultura vo Makedonija. NAGRADI OD KONKURSOT "PRETSTAVETE Slobodan Tanevski GI VA[ITE KONSTRUKTORSKI VE[TINI" - 3 NOVI MALI AGOLNI BRUSILKI OD BO[ Eve n# po tretpat so rezultatite od konkursot kade[to vie, na[ite ~itateli, gi prezentirate va[ite konstruktorski znaewa Neodamna, germanskiot proizvoditel na elektri~en ra~en i ve[tini. So ogled na toa [to ~itatelite-elektroni~ari alat "Bo[" ponudi na pazarot [est modeli na mali ra~ni agolni postojano baraat pove]e proekti posveteni na elektronikata, brusilki (pre~nik na brusnata plo~a e 125mm). Site modeli se o~ekuvavme na konkursot "treta majka" da se "izvadat" za nivnata opremeni so noviot "Intelligent Brake System (inteligenten sistem prethodna neaktivnost. Dobivme pove]e fotografii od kvali- za ko~ewe), kade [to ko~nicata raboti na magneten princip. Za tetno i ubavo izraboteni proekti, taka [to `irito, sepak, ima[e razlika od mehani~kite ili elektronskite sistemi za ko~ewe, polni race rabota. ovoj sistem deluva sigurno, t.e. operativen e i vo slu~aj da snema struja i garantira deka brusnata plo~a ]e zastane 70% pobrzo od Digitalno termoregulacisko Jonizatorot na vozduh (E11/09) agolnata brusilka [to go nema ovoj sistem. Ova brzo sopirawe lemilo (E10/05 i E11/05) na brusnata plo~a ovozmo`uva golema za[teda na vreme, pri [to brusilkata mo`e da se ostavi bez da se ~eka dolgo vreme da Del od proektite izraboteni od Sa[o Filipovski zastane vrteweto na brusnata plo~a i da se prodol`i so slednata rabotna operacija. Pri ova se [tedi na vreme i pari. Funkciskiot generator izraboten od Bojan Stojanovski Grubo ka`ano, principot na rabota e Najploden emiterxija vo ovoj tret ciklus be[e Sa[o Fili- sledniot: dokolku povski od Bitola, toj pretstavi izvedbi na duri [est realizi- brusilkata se isklu- rani proekti od EMITER. Vredniot Filipovski za negoviot trud ~i ili snema struja, go nagraduvame so ednogodi[na pretplata na EMITER. dva paralelno postaveni mag- neti vo zap~estiot prenos se Nagradata (godi[na pretplata na EMITER) za najdobro centrirani taka [to nivnite izraboten proekt ovaa godina ja dobi Bojan Stojanovski od severni i ju`ni polovi se Skopje za odli~no izraboteniot proekt "Generator na funkcii" svrteni eden naprema drug. od EMITER objaven vo tri prodol`enija vo broevite 11/2002, 12/ Magnetniot tek proizveduva 2002 i 1/2003. Odli~no izraboten proekt, estetski na zavidno ko~en moment vo bakarniot disk koj[to nivo, izdr`an i kako elektronska konstrukcija prili~no slo`en. se nao\a me\u polovite na magnetite (prin- So eden zbor: vistinski pogodok koj mo`e ramo do ramo da se cip na vrtlo`ni strui). Kako rezultat na toa, stavi do industriskite generatori na funkcii pa i da gi zaseni. brusnata plo~a mnogu brzo zastanuva. Seto ova se slu~uva avtomatski, bez nikakva intervencija Im se zablagodaruvame na site ostanati u~esnici koi bea na korisnikot na brusilkata. Nema potreba od vredni i ni ispratija fotografii od svoite samograditelski odr`uvawe na ovoj sistem, [to e u[te edna negova golema prednost uspesi. Veruvame deka objavuvaweto na nivnoto ime pokraj (nema delovi [to se tro[at, t.e. se vo relativno dvi`ewe). Ko~e- fotografiite od nivnite izraboteni uredi na veb-stranicata na weto na brusnata plo~a nema nikakvi dopirni to~ki nitu so ~et- EMITER, na o~igled na site posetiteli, se dobra nagrada za ki~kite, niti so koj bilo drug sistem na brusilkata. nivniot trud. Se nadevame deka toa ]e im dade pottik i na ostanatite ~itateli na EMITER. Ovie ra~ni agolni brusilki imaat mo]nost od 1200W i 1500W (vo zavisnost od modelot). Imaat odli~en dizajn i ergonomski Konkursot "Pretstavete gi Va[ite konstruktorski ve[tini" oblik, [to ja pravi rabotata so niv vistinsko zadovolstvo. i ponatamu prodol`uva! Dragi ~itateli, ja imate na raspolagawe Opremeni se i so mnogu drugi za[titni sistemi kako [to e Con- celata 2015 godina da ni ispratite fotografii od va[ite stant Electronic, za[titen branik, meko (bezudarno) zabrzuvawe na izraboteni uredi, no ne ~ekajte, vedna[ zafatete se so rabota! brusnata plo~a pri start na brusilkata (mek start), golemo kop~e Va[ite fotografii ]e bidat objaveni pred celata makedonska za blokirawe na vratiloto od brusnata plo~a zaradi negova brza zamena so novo, Vibration Control (kontrola na vibraciite), Kick Back Stop (anulirawe na povratnite udari) itn. Voobi~aeni podra~ja na primena se brusewe na [avovite od zavaruvawe, ~istewe na rabovite od materijalite po nekoja plasti~na ili obrabotka so re`ewe, se~ewe ~eli~ni limovi i cevki, se~ewe beton, kako i za ~istewe  r\a itn. Tome Skenderovski PRVIOT LET NA VSELENSKIOT BROD "ORION" "Orion" e najnoviot vselenski brod na NASA namenet za transport na astronauti do nekolku interesni vselenski des- tinacii. Vo prv red toj treba da im ovozmo`i na astronautite mnogu polesni istra`uvawa na Mese~inata, no, i poseta na podale~nite destinacii, kako [to e poseta na asteroid, a kako krajna cel, nominirano e eventualno istovaruvawe kosmonauti na povr[inata na "Crvenata planeta", Mars. Gradbata na takov vselenski brod be[e najavena od strana na NASA vo mesec maj, 2011 god., a eve denovive brodot go do`ivea svojot prv proben let, vsu[nost test za proverka na negovite Promotiven besplaten broj - juli 2016 g. 7</code></pre> </div> </div> <div id="content-bottom"> <div id="content-bottom2"> <table width="110" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="22%" height="44"><a href="page6.html"><img src="images/previous.png" width="26" height="19" id="Image2" onmouseover="MM_swapImage('Image2','','images/previous2.png',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore()" /></a></td> <td width="43%"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page2.html">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page3.html">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page4.html">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page5.html">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page6.html">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page7.html">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page8.html">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page9.html">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page10.html">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page11.html">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="page12.html">12</a> </td> <td width="35%"><a href="page8.html"><img src="images/next.png" width="26" height="19" id="Image1" onmouseover="MM_swapImage('Image1','','images/next2.png',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore()" /></a></td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> <div id="right-button"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="page8.html"><img src="images/next_big.png" width="90" height="80" /></a></p> </div> </div> </body> </html>