Регистрирајте се и станете пријател на ЕМИТЕР!

Регистрацијата Ви овозможува да купувате online списанија, книги и брошури (во печатена или електронска форма) како и други артикли од нашата понуда, да добивате известувања за излегувањето и содржините на секој нов број, а повремено и известувања за другите активности на ЕМИТЕР (најмногу 2 пораки неделно).

Име и презиме:

E-mail адреса:

Адреса:

Место и поштенски број:

Телефон:

Лозинка:

Потврди ја лозинката:


Услови за регистрација на ЕМИТЕР:


Регистрацијата ви овозможува да купувате online списанија (во печатена или електронска форма), книги, брошури и други артикли, да добивате известувања за излегувањето и содржините на секој нов број (еднаш месечно), а повремено и известувања за другите активности на ЕМИТЕР (најмногу 1 порака неделно).
 
 

Пријавете се за нашиот е-Билтен (Newsletter)

Пријавете се за нашиот е-Билтен (Newsletter) и редовно и навремено добивајте ги сите информации и новости од целокупниот делокруг на нашето работење: новости од науката и техниката, информации за нови производи и понуди од нашата е-продавница, како и информации за активностите на ЕМИТЕР и на нашите бизнис партнери. Ќе добивате максимум две пораки седмично.

Важна напомена: вашите податоци се исклучиво за интерната база на читатели/корисници и нема да бидат дадени на трети лица, а при тоа секогаш имате можност да се одјавите од нашата мејлинг листа.